Cafe In decaf HORECA pack

“Café In”decaf HORECA տուփ ՝ 250 գրամանոց, “craft” թղթից փաթեթ:

Մենք առաջարկում ենք HORECA բնագավառին իգտվել 100% Օրգանական լուծվող և առանց կոֆեինի սուրճից, որը պատրաստված է ամբողջական հատիկից և չի պարունակում քիմիկական հավելումներ և  եթիլային յուղեր: Այս սուրճը ավելի թեթև է, քանի որ յուղանյութեր չի պարունակում, այսինքն մեր սուրճի ինքնարժեքը ստացվում է շատ ցածր, բայց որակը անկասկած շատ բարձր:

HORECA բնագավառին առաջարկվում է ամբողջական սպասարկում՝ առաքում, ընթացիկ սպասարկում և մեծածախ գին: