Cafe In espresso Emerald

“Café in Emerald”- ը նախատեսված է ամերիկյան ֆիլտրված սուրճ ստանալու համար: Էլեկտրական սրճեփով, որը ունի մինիմալ մեկ լիտր տարողությամբ թեյնիկ, ստացվում է ամերիկանո ընդամենը 12-20 դրամ ինքնարժեքով: