60% Arabica Saudi

Arabica Saudi – Թույլ բովվածության Արաբիկա , որը թույլ է տալիս ավելի շատ օգտակար նյութեր պահպանել, ապահովում է սուրճի քիչ դառնությունը և բաց գույնը: